Zasadanie Rady KBS pre misie, Trnava, 2014

V Trnave sa v stredu 25. júna uskutočnilo zasadnutie Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorej predsedom je trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a na ktorom sa zúčastnilo 30 zástupcov reholí, misijných inštitútov i laických organizácií, ktoré sa angažujú v zahraničných misiách.

Cieľom stretnutia bolo navzájom sa informovať o svojej činnosti v misiách a preskúmať možnosti vzájomnej  spolupráce v oblasti rozvíjania misijného povedomia medzi slovenskými veriacimi. Program zasadnutia otvoril Mons. Orosch, ktorý vyjadril veľkú vďaku slovenským misionárom za obetu, ktorú prinášajú pre Cirkev, a ochotu riešiť praktické problémy spojené s fungovaním misionárov v zahraničí. Nasledovali krátke prezentácie misijnej činnosti Saleziánov Don Bosca, Misijnej spoločnosti sv. Vincenta a Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorí pracujú na misijnom poli od Hondurasu, cez Rusko až po Južnú Kóreu. Ďalej predstavil Marián Čaučík Dobrú novinu erKa – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a ich rozvojovú prácu na africkom kontinente, a prof. MUDr. Vladimír Krčméry  priblížil projekty Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Sýrii a Libanone a poznamenal urgentnosť danej situácie, ktorá si naďalej vyžaduje modlitby veriacich po celom svete.

Národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku, páter Viktor Jakubov, ktorý organizoval toto zasadnutie na záver poznamenal: „Podľa reakcií zúčastnených, verím, že toto stretnutie bolo nielen príjemným stretnutím, ale aj povzbudením do budúcej misijnej práce. Dúfam, že nápady k spolupráci, ktoré vznikli počas diskusie budeme môcť zrealizovať a že i slovenskí veriaci budú mať v budúcnosti možnosť bližšie sa zoznámiť so skvelou prácou všetkých slovenských misijných hnutí.“

Zasadnutie bolo ukončené svätou omšou v kostole sv. Jakuba, ktorá sa niesla v misijnom duchu a počas ktorej poukázal páter Viktor Jakubov na niekoľko zaujímavostí zo zasadnutia.