Pravidelné zasadanie Rady pre misie pri KBS 2016

Vo štvrtok 23. júna 2016 sa v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave uskutočnilo ďalšie zo zasadaní Rady pre misie pri Konferencií biskupov Slovenska (RPM-KBS), ktorému predsedal predseda rady arcibiskup Mons. Ján Orosch. 

Zasadanie Rady KBS pre misie v Trnave

Vo štvrtok 11. júna 2015 sa z iniciatívy arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, predsedu Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska (RPM-KBS) konalo pravidelné zasadanie RPM-KBS. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo na Arcibiskupskom úrade v Trnave (ABÚ) začalo svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch. 

Pápežské misijné diela vydali nové číslo časopisu Svetové misie

Číslo prináša rozhovory a reportáže s kňazmi a rehoľníkmi, pôsobiacimi v tejto balkánskej krajine, ale tiež svedectvo jednej z mála albánskych rehoľných sestier. V rozhovore s kňazom Tomášom Kuníkom, ktorý v tejto krajine pôsobí už niekoľko rokov, sa dočítate o tom, akí sú tamojší ľudia a prečo sa nazývajú katolíkmi, aj keď vzápätí dodajú, že nie sú pokrstení. O ďalších trinástich slovenských misionároch, ktorí v súčasnosti v tejto krajine pôsobia a o ich starostiach i radostiach, ale aj o ďalších zaujímavostiach o Albánsku, sa dočítate v ďalších rubrikách v tomto čísle.

Beatifikácia Oscara Romera sa uskutoční 23. mája tohto roku

Dátum blahorečenia Oscara Romera bol stanovený na 23. mája. Oznámil to dnes Mons. Vincenzo Paglia, postulátor kauzy beatifikácie arcibiskupa mučeníka Romera pri príležitosti svojej návštevy El Salvadoru. Arcibiskup Romero bol zavraždený z nenávisti k viere 24. marca 1980.

Pápežské misijné diela na misijnom kongrese v Sankt-Peterburgu

S názvom "Ad gentes: O stálej aktuálnosti misijnej úlohy Cirkvi – Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium celému stvoreniu" sa uskutočnil kongres, ktorým si katolíci v Rusku pripomenuli 50. výročie II. Vatikánskeho koncilu. Kongres "Ad gentes" si stanovil za cieľ hlbšie sa oboznámiť s misijnou povahou Cirkvi a uvedomiť si z toho vyplývajúce úlohy v kontexte služby Katolíckej cirkvi v Rusku, taktiež oživiť misijné povedomie ruských katolíkov a venovať jeho oživovaniu viac pozornosti v pastoračnej práci, v modlitbe a v dennom živote. 

Misijná nedeľa 2014

Misijná nedeľa sa každoročne slávi v predposlednú októbrovú nedeľu, tento rok sa bude konať 19. októbra. V celej Cirkvi sa začala prvýkrát sláviť v roku 1926, takže tento rok ju slávime vo všetkých katolíckych chrámoch už osemdesiaty ôsmykrát. Tento deň je tradične spojený s finančnou zbierkou na podporu misií, z ktorého sú financované projekty na pomoc núdznym a ohlasovanie evanjelia na všetkých kontinentoch.