Členovia Rady KBS pre misie

Predseda Rady pre misie
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Tajomník Rady pre misie
o. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD)

Bratislavská arcidiecéza
o. Cyril Sitár, diecézny riaditeľ PMD

Bratislavská eparchia
o. Igor Suchý, diecézny riaditeľ PMD

Trnavská arcidiecéza
o. Mário Bosý, diecézny riaditeľ PMD

Banskobystrická diecéza
o. Martin Felix, diecézny riaditeľ PMD

Žilinská diecéza
o. Marián Záhumenský, diecézny riaditeľ PMD

Spišská diecéza
o. Jozef Benko, diecézny riaditeľ PMD

Košická arcidiecéza
Štefan Kondis, diecézny riaditeľ PMD

Košická eparchia
o. Matúš Marcin, diecézny riaditeľ PMD

Prešovská archieparchia
sr. Štefánia Blichová, diecézna riaditeľka PMD

Zástupcovia misijných inštitútov a hnutí:

Spoločnosť Božieho slova
o. Ján Kušnír,SVD

Saleziáni don Bosca
don Štefan Kormančík, SDB

Misijná spoločnosť sv. Vincenta
o. Emil Hoffmann, CM

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
sr. Marta Baliaková

Congregatio Jesu (Anglické panny)
sr. Serafia Rusinková, CJ

Služobnice Ducha Svätého
sr. Zuzana Civániová, SSsP

MIVA Slovensko
o. Ľubomír Matejovič

Slovenské misijné hnutie
Mgr. Oliver Mečiar

eRko - Dobrá novina
Ing. Marián Čaučík

Spoločenstvo Dom Júdov 
PaedDr. THDr. Hana Šimčíková, PhD.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Prof. MUDr. Vlad. Krčméry, Dr.Sc.