Zasadanie Rady KBS pre misie, Trnava, 2012

Pod vedením trnavského pomocného biskupa Mons. Jána Oroscha, predsedu Komisie pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska, sa v stredu 13. júna na Arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnila Národná misijná rada. Na podujatí, ktoré organizačne zabezpečovala národná kancelária Pápežských misijných diel, sa zúčastnilo 25 zástupcov z rôznych mužských i ženských rehôľ, kongregácií a hnutí, kňazov, rehoľníčok i laikov.

Program tohtoročnej rady sa začal predpremiérou dokumentárneho filmu Zem spravodlivého ľudu o pomoci Katolíckej cirkvi zo Slovenska cirkvi v africkej krajine Burkina Faso. Po krátkej diskusii o  tomto dokumente program pokračoval zdieľaním skúseností misionárov z ich pôsobísk. Zaujímavým spôsobom opisovali svoju činnosť sestry, ktoré v súčasnosti pôsobia v misiách v Ghane, Žitomíri a Volgograde. Zástupcovia Slovenskej katolíckej charity informovali o svojich misijných aktivitách, a to najmä v oblasti Adopcie detí na diaľku. Osviežením boli tiež prezentácie laikov z hnutia Dom Júdov a Rieky života, ktorí pôsobia v Kazachstane a Turkmenistane. Po prezentáciách nasledovala diskusia o plánoch a organizačných záležitostiach v oblasti misijnej spolupráce.

Národná misijná rada sa skončila večernou svätou omšou vo františkánskom kostole v Trnave, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch a vysielalo rádio Lumen.

NMR je stretnutie zástupcov tých inštitúcií na Slovensku, ktorí sú rôznym spôsobom zaangažovaní v činností misií “ad gentes”. Jej cieľom je koordinácia, vzájomné informovanie sa a pomoc pri rozvíjaní misijnej spolupráce. Koná sa pravidelne jedenkrát ročne.