Zasadanie Rady KBS pre misie, Trnava, 2011

V stredu 22. júna 2011 sa na Arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnila Národná misijná rada, ktorú organizovala Rada pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorej predsedá J. E. Mons. Ján Orosch. Na NMR sa zúčastnili misijní koordinátori jednotlivých spoločností zasväteného života a rôznych hnutí zo Slovenska, ktoré majú účasť na misijnom úsilí ad gentes v rámci Katolíckej cirkvi. Cieľom NMR schádzajúcej sa jedenkrát do roka je vzájomná informovanosť, koordinácia činnosti a inšpirácia k misijnej spolupráci na Slovensku. NMR sa skončila účasťou na svätej omši z vigílie slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej vo františkánskom kostole v Trnave, ktorú vysielalo rádio Lumen. Hlavným celebrantom bol J. E. Mons. Ján Orosch, ktorý v homílii podčiarkol myšlienku blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý povedal, že misijné úsilie Cirkvi má svoj základ v Eucharistii.