Zasadanie Rady KBS pre misie, Trnava, 2016

Vo štvrtok 23. júna 2016 sa v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave uskutočnilo ďalšie zo zasadaní Rady pre misie pri Konferencií biskupov Slovenska (RPM-KBS), ktorému predsedal predseda rady arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Podujatie sa začalo svätou omšou v kaplnke ABÚ, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch. Na zasadaní sa zúčastnilo 23 zástupcov rôznych inštitúcií na Slovensku, ktorých činnosť súvisí s misiami ad gentes. Program otvoril Prof. Ladislav Bučko, dekan Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZSP sv. Alžbety, ktorý informoval prítomných o pripravovanej Misiologickej konferencii, ktorá by sa mala uskutočniť v dňoch 17. –  21. októbra 2016 v Bratislave a v Košiciach.

 Nasledovala Dr. Hana Šimčíková, ktorá predstavila aktivity Spoločenstva Dom Júdov a projekt tréningového centra v Sabinove, ktoré má v budúcnosti poskytovať pomoc pri príprave misionárov na pôsobenie v misiách.

S ďalšou prezentáciou vystúpila misionárka sr. Alma z rehole Školských sestier sv. Františka, ktorá pôsobí dlhé roky v Kazachstane. Predstavila situáciu cirkvi v Kazachstane a misijnú činnosť slovenských misionárov, ktorých v súčasnosti pôsobí v Kazachstane do 20 osôb.

Sr. Lucia Slušná, SSpS, provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého so spolusestrou Alenou, inforomovali o živote a okolnostiach násilnej smrti novodobej slovenskej mučeníčky sr. Veroniky Therézie Ráckovej, ktorá bola za tragických okolnosti smrteľne zranená v deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Pôsobila v Južnom Sudáne, kde je aj pochovaná v meste Yei. V programe bola prerokovaná možnosť kompenzácie nákladov v súvislosti s prevozom sr. Veroniky zo Sudánu do nemocnice v Keni, kde bola v nádeji na záchranu jej života operovaná.

Don Štefan Kormančík, SDB pútavým spôsobom predstavil cirkev v Azerbajdžane, ktorá je jednou z najmenších na svete. Tvorí iba jednu farnosť v krajine.  

MUDr. Jana Adamcová predstavila misiu Tropic teamu VŠZSP sv. Alžbety v  tábore pre palestínskych utečencov v bejrútskej štvrti Dbayeh, kde lekári Tropic teamu poskytujú neoceniteľnú lekársku službu.

Otec Martin Felix, diecézny riaditeľ PMD v diecéze Banská Bystrica predstavil cirkev na Islande, kde istý čas pôsobil. V súčasnosti tam pôsobia slovenskí misionári otcovia kapucíni, spomedzi ktorých bol minulého roku ustanovený pre túto počtom maličkú cirkev  slovenský biskup Mons. Dávid Tencer.

Zástupca Slovenskej katolíckej charity Ján Michalský predstavil misijný projekt Pôstna krabička  pre Afriku.

Na záver páter Viktor Jakubov zhrnul program stretnutia a podčiarkol úlohy, ktoré si účastníci predsavzali  uskutočniť.