Dokumenty pápežov

Evangelii nuntiandi (8. decembra 1975)
Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete

Slavorum apostoli (2. júna 1985)
Encyklika na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach

Redemptoris missio (7. decembra 1990)
Encyklika o trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi

Novo millennio ineunte (6. januára 2001)
Apoštolský list na začiatku  nového tisícročia

Apoštolský list Porta fidei (11. októbra 2011)
Oznámenie Roku viery