V Trnave zasadala Rada Pápežských misijných diel

Na Arcibiskupskom úrade v Trnave sa vo štvrtok 20. marca uskutočnilo stretnutie Misijnej rady Pápežských misijných diel (MR PMD) na Slovensku. Na tomto stretnutí sa s predsedom Komisie pre misie pri KBS Mons. Jánom Oroschom a národným riaditeľom PMD o. Viktorom Jakubovom po prvý krát zišli novovymenovaní diecézni riaditelia PMD. 

Stretnutie Mons. Jána Oroscha s NR PMD v Benine

Súčasťou pracovnej návštevy Pátra Jacquesa Agossou, národného riaditeľa Pápežských misijných diel v Benine, bolo stretnutie s J. Ex. Mons. Jánom Oroschom, Apoštolským administrátorom trnavskej arcidiecézy a predsedom Komisie pre misie pri KBS, ktorému odovzdal poďakovanie biskupov Beninu za podporu seminaristov v ich krajine. Pomoc zo Slovenska pre Cirkev v Benine sa týka finančnej podpory niekoľkých malých i veľkých seminárov, ktoré by bez pomoci zvonku, pre veľku chudobu rodín, z ktorých pochádzajú tamojší seminaristi, nemohli plniť svoje poslanie.

O slovenskej Cirkvi sa písalo v médiach v Benine

Páter Jacques, ktorý bol začiatkom októbra 2012 na misijnej návšteve Slovenska, po svojom návrate do Beninu uverejnil v miestnom katolíckom časopise článok o svojej ceste na Slovensko, ktorý vám teraz prinášame.

Autentické zábery masakry kresťanov v Indickom štáte Orissa, v roku 2008

Podľa štatistických údajov Cirkvi sa v poslednej dobe zvyšuje počet prípadov veľmi drastického prenasledovania kresťanov vo svete. Ide hlavne o oblasti v Ázii, kde sú kresťania v menšine a kde väčšinovými náboženstvami sú islam a hinduizmus. Video, ktoré uvádzame prináša drastické zábery z prenasledovania kresťanov v Indii, v časti Orissa. Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre mladistvých a citlivé povahy.

Výsledky zbierok z Misijných nedieľ 2010 - 2012 na Slovensku

Minuloročnú Misijnú nedeľu sme slávili v predposlednú októbrovú nedeľu, 21. októbra 2012. Jej súčasťou je zbierka na podporu misijných projektov Svätého Otca, ktorú organizujú vo všetkých miestnych cirkvách po celom svete Pápežské misijné diela od čias, keď boli rozhodnutím pápežov začlenené do Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Úlohou tejto dôležitej kongregácie je systematická starostlivosť o ohlasovanie evanjelia po celom svete. Misijná nedeľa, ktorá je spojená so zbierkou na misie sa v rámci celej Cirkvi slávi už od roku 1926.